szerda, 2019. augusztus 21.

A NAKVI felkészülten várja a gazdálkodókat

2013. január 23. - 02:25

Két akkreditált képzést indított el Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) annak a közel 2800 állattartónak, akik a kérődző szerkezetátalakítási programban a teljesítendő nemzeti feltételek közül a szakmai továbbképzést választották. A húsmarha és a juh ágazatokban érdekelt állattartók az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programon keresztül juthattak támogatáshoz, amelynek igénybevételekor három nemzeti feltétel teljesítése közül választhattak. Ezek egyike az ügyfél, alkalmazottja, vagy családi gazdaság esetén annak valamely tagja által egy szakmai továbbképzésen való részvétel.

Az intézet küldetésének megfelelően feladatának érzi, hogy tevékeny részese legyen e program megvalósításának, felhasználva évtizedes múltra visszatekintő tapasztalatait és infrastruktúráját és igyekszik mind tartalmi, mind térbeli szempontból közelebb vinni képzéseit az állattartókhoz. Éppen ezért az ország különböző részein, 21 helyszínen tart tanfolyamokat, amelyekre 2013 januárjáig több mint 850 gazdálkodó jelentkezett és sikeres vizsgát követően 2012 decemberében 12 tanfolyamon már 385 hallgató kapott tanúsítványt.

Az anonim elégedettségi kérdőívek alapján a gazdálkodók mind a képzés tartalmával, mind a lebonyolításával elégedettek. A tervek szerint február második hetére – a jelentési időpontig – a közel ezer jelentkező teljesíteni tudja a programban vállalt képzési kötelezettségét. 2013-ban még lesz lehetőségük a gazdálkodóknak a kérődző szerkezetátalakítási nemzeti programon keresztül támogatáshoz jutni. Amennyiben a nemzeti teljesítés feltételei változatlanok maradnak, a hatékonyság, innováció és szakmaiság szellemében a NAKVI továbbra is felkészülten várja azon gazdálkodók jelentkezését, akik a szakmai továbbképzést választják. Ezen alapelvek mentén szervezett képzései hozzájárulnak a magyar mezőgazdaság és vidék fejlődéséhez, felemelkedéséhez.

A Gazdálkodási és vállalkozási ismeretek című továbbképzés során a gazdák korszerű információkhoz juthatnak tevékenységük eredményességének növelése érdekében a jelenre és a jövőre vonatkozóan. Néhány főbb fejezet a képzés tartalmából: A vállalkozás tervezése, vállalkozási formák:

 • a stratégiakialakítás
 • tőkeköltségvetés
 • beruházás
 • a kisvállalkozás működésére ható kockázati tényezők, kockázatmenedzselés
 • humánerőforrás jelentősége, szerepe, meghatározott végzettségek

A vállalkozás működtetése:

 • a vállalkozás finanszírozása
 • költséggazdálkodás
 • a vállalat működésének elemzése
 • egyszerűsített mérleg, eredmény-kimutatás
 • a nyereség növelésének lehetőségei
 • fontosabb pénzügyi mutatók
 • üzleti terv készítése
 • adózási ismeretek
 • társadalombiztosítási alapismeretek

Az Ökológiai és természetközeli gazdálkodás tárgyú képzésen a gazdák megismerhetik a korszerű állatjóléti elvárásokat, a természeti környezet megóvásának és a fenntarthatóságának módszereit, szükségességét. Néhány főbb fejezet a képzés tartalmából. Ökológiai gazdálkodás:

 •  
 • az ökológiai gazdálkodás fogalma, célja, alapelvei, szerepe a mezőgazdasági termelésben
 • ökológiai növénytermesztés
 • ökológiai állattenyésztés
 • ökológiai kertészet
 • átállás az ökológiai gazdálkodásra
 • igénybe vehető támogatások
 • jogszabályi háttér
 • a biotermékek értékesítési lehetőségei
 • az ökológiai gazdálkodás ökonómiája

Természetközeli gazdálkodás:

 • természetvédelmi alapismeretek
 • a mezőgazdaság szerepe a környezet- és természetvédelemben
 • a természetvédelem működése Magyarországon
 • hazai Nemzeti Parkjaink, és a területükön folytatott gazdálkodás
 • Magyarország védett állatai és növényei
 • alapvető gyógynövény- és gombaismeret
 • környezetkímélő gyepgazdálkodás
 • vadkármegelőzés, -elhárítás a mezőgazdaságilag művelt területeken
 • környezetvédelmi bevallási kötelezettségek, bevallások készítése

További részletek (helyszín, időpont) a választott képzés letölthető jelentkezési lapján olvashatók.