szerda, 2019. augusztus 21.

Tájékoztató

2012. szeptember 13. - 03:01

            

GAZDANet

Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI) GAZDANet ügyfélszolgálata a 06-1-362-8122 számon érhető el 9-15 óra között.

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a GAZDANet programhoz nyújtható támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 60/2012. (VI. 28.) VM rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe internet csatlakozásra alkalmas számítógép konfiguráció beszerzéséhez a Darányi Ignác Terv keretében. Bármely 0 és 4 EUME közötti gazdaságmérettel rendelkező, regisztrált termelő lehetőséget kap a támogatás igénybevételére. A támogatási kérelmeket az MVH elektronikus felületén lehet benyújtani, személyesen, vagy meghatalmazott segítségével, ügyfélkapus azonosítást követően 2012 szeptember 1. és szeptember 30-a között.

A GazdaNet program célja, hogy olyan informatikai tudással, lehetőséggel és eszközökkel vértezze fel a gazdákat, amely útján hatékonyan használhatják az Internet és az informatikai alkalmazások nyújtotta lehetőségeket, ezáltal javítva gazdaságuk teljesítményét.

Milyen előnyökkel jár a támogatás igénylése a gazdálkodó számára?

 1. Negyven évnél nem idősebb fiatal gazdálkodók 50 százaléknyi támogatást kapnak egy strapabíró (fém házas) laptop, vagy „asztali" számítógép vásárlásához, melynek belső felépítése a középkategória felső szintjének felel meg. A nyújtott támogatás felső határa 300 euró (azaz 90.000,- forint). A gépek beszerzését a NAKVI végzi.
 2. Mivel a támogatás 5 éves fenntartási kötelezettséggel jár, a csomag része az öt éves garancia is!
 3. Aki nem rendelkezik megfelelő informatikai tudással, 100%-ban támogatott képzés keretében tesz szert erre.
 4. Szolgáltatás csomag, melynek használata ingyenes a programban résztvevő gazdálkodók számára. A gazdák valamennyi hasznosítható információt egy helyen, egy integrált honlapon- www.gazdanet.eu érhetnek el. Az általános információk – hírek, érdekességek bárki számára elérhetőek, azonban a programban részt vevő gazdák a saját felhasználó nevükkel, jelszavukkal a következő gazdálkodást segítő modulokhoz/funkciókhoz férnek hozzá díjmentesen például:
 • Gazdálkodási napló kitöltő program. Az AKG rendelet által szabályozott agrár-környezetgazdálkodási (AKG) célprogramokban részt vevő gazdálkodók részére a Gazdálkodási Napló (GN) vezetése a teljes támogatási időszak alatt kötelező. A gazdálkodási napló vezetése a Natura 2000 gyepterületeken, illetve a kedvezőtlen adottságú területeken (továbbiakban: KAT) kompenzációs kifizetésben részesülő gazdálkodók számára is előírt feladat, akkor is, ha nem vesznek részt az AKG célprogramban.
 • Az AKI által kifejlesztett támogatás kalkulátor. A Közös Agrárpolitika (KAP) reformja miatt 2014-től jelentősen változni fog a mezőgazdasági termelőknek kifizetett támogatás összege és számítási módszertana. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) modellszámításait felhasználva kalkulátorukkal kiszámíthatja, hogy gazdaságának támogatása várhatóan hogyan fog alakulni és milyen jogszabályi feltételeknek kell megfelelni 2014 után.
 • Jogszabály gyűjtemény, jogszabály monitoring. Jogszabályok magyarázatával, értelmezésével segíti a gazdálkodót
 • Növényvédelmi előrejelzés. A védekezések megfelelő időben való elvégzésével, csökkenthető azok száma , ennek folytán a költségek is mérséklődnek.
 • Gazdálkodáshoz kapcsolódó határidő naptár segít az MVH kötelezettségeket időben teljesíteni
 • Tápanyagbecslés segítségével ésszerű tápanyag utánpótlási tervet készíthet a gazdálkodó.
 • A kereshető szaktanácsadói, szakértői névjegyzék, Területi Szaktanácsadási Központok, Képzőszervezetek címei, falugazdászok,ügyfélszolgálati tanácsadók elérhetőségei, valamint a Leader Helyi Akciócsoportok adatai megfelelő szaktudású segítők elérést teszik lehetővé, segítve ezzel a felmerülő problémák megoldását
 • Az ÚMVP keretében 100%-ban támogatott képzések, valamint kötelező képzések listája segítik a gazdálkodó tudásának fejlesztését. A kötelező képzések igazolásainak lekérése lehetővé teszi az elkallódott igazolások pótlását.
 • Rendelhető tankönyvek listája (tankönyv bolt) a gazdálkodó mezőgazdasági-élelmiszeripari tudásának bővítését szolgálja az oktatófilmek tára mellett.
 • Kölcsönös megfeleltetés szabályrendszerének való megfelelés minden gazdálkodó számára kötelező feladat, ha ez nem sikerül, komoly szankciókkal kell számolni. A szabályrendszernek való megfelelést segíti a portálon elérhető önellenőrző lista.
 • Grafikonos Piaci Ár (Zöldség-Gyümölcs) információk a megtermelt javak jobb értékesítését segítik
 • Online Gyomhatározó. A megfelelő védekezéshez szükséges megismerni a gyomot, amit irtani szeretnénk. ehhez kaphatunk itt elektronikus segítséget.
 • Üzemgazda. Pályázatok esetén sokszor kell tömörebb, bővebb üzleti tervben bemutatni a gazdaság működését több évre előrevetítve. Az üzemgazda alkalmazás ezt teszi lehetővé, választ adva sok 'mi lenne ha' típusú kérdésre.
 • Csoportos tájékoztatók listája, Gazdálkodói hírlevél kamarai információk eljutását biztosítja a gazdálkodók számára.
 • Bemutató üzemek és rendezvényeik segítik a jó gyakorlatok terjedését a gazdálkodók körében.

A GAZDANet portálrendszer a program fenntartási időszaka alatt folyamatosan fejlesztés alatt álló, a legújabb szakmai tartalommal megtöltött portálként segíti a gazdák tevékenységét.

Külön hitelkonstrukció a gazdálkodóknak

A gazdálkodók programban való részvételének megkönnyítése érdekében eleddig egyedülálló módon külön finanszírozási konstrukciót dolgoztunk ki.

Kedvezményezettől elvárt önerő mértéke számítógép, a teljes, a pályázó által megrendelt és a NAKVI által proforma számlán kiszámlázott konfiguráció bruttó értékének a finanszírozó belső szabályzatában meghatározott mértéke, amely minimum 20%, maximum 27% lehet.

A hitelszerződésekben alkalmazható éves kamat mértéke 3 havi BUBOR + 4,5%.

A konstrukcióban nyújtott hitel minimális futamideje 12 hónap + 1 nap maximális futamideje 24 hónap.

A Hitel biztosítékaként a felhívásban részt vevők a saját fedezetértékelési szabályuk alapján meghatározott típusú és értékű biztosítékot kérhetnek a Kedvezményezettől.

A konstrukcióban részt vesz az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány is. Az Alapítvány készfizető kezességének igénybevétele opcionális.

A hitelkonstrukciót jelen pillanatban a Magyar Takarékbank Zrt. kirendeltségein lehet igénybe venni.

 

CsatolmányMéret
Utazási nyilvántartás197.45 KB
2. sz. melléklet - Országok listája208.81 KB
3. sz. melléklet - Előzetes szándéknyilatkozat385 KB
4. sz. melléklet - Fogadó fél igazolás382.05 KB
5. sz. melléklet - Beszámoló segédlet299.63 KB
6. sz. melléklet - Adatlap megállapodás megkötéséhez359.5 KB