szombat, 2019. augusztus 24.

Lehetőség a fiataloknak

2013. január 24. - 03:01

A területi tervezés, a tértudományok és a regionális tudomány képviselőinek mutatták be január 25-én az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció stratégiai vitaanyagát, amelyet véleményezhettek is a szakértők.

 

Még január 31-ig nyújthatják be az idosebb gazdálkodók a jövedelempótló típusú támogatási kérelmüket, ha gazdaságukat fiatal gazdálkodóknak adják át. A feltételeket a 121/2012. (XI.28.) VM rendelet tartalmazza.
Hazánk agrárgazdaságában dolgozók átlagéletkora 55 év felett van, a 40 év alatti gazdálkodók száma pedig rendkívül alacsony. Ennek az aránynak a javítása érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium a Darányi Ignác Terv vidékfejlesztési programjának forrásaiból 2,5 milliárd forint keretösszeget különített el. Tehát a gazdaságátadási támogatás célja a „Fiatal gazdálkodók támogatásával" összhangban a mezogazdasági termelok korösszetételének javítása, valamint a kisebb muvelési egységek koncentrálódásával optimális birtokszerkezet kialakításának elosegítése.
A legfeljebb hét évig tartó támogatásra azok a legalább tíz év óta minimum három hektáron mezogazdasági tevékenységet folytató gazdák és termelok munkavállalói pályázhatnak, akik elmúltak 55 évesek, de nem érték el a nyugdíjkorhatárt, és nem részesülnek nyugellátásban. Az igénylonek vállalnia kell, hogy a kifizetési kérelem benyújtásáig átruházza a tulajdonában lévo termoföldet, állatállományt az átvevore az önellátást szolgáló öt hektár terület, vagy meghatározott állategység kivételével.
A jövedelempótló jellegu támogatás a kötelezo legkisebb munkabérhez viszonyított összeg, amely az átadott gazdaság méretétol függ, de nem lehet több a kötelezo legkisebb munkabér kétszeresénél. Az átadó gazdálkodó munkavállalója a gazdaságot átadó gazda támogatásának a felét kaphatja, de legfeljebb évi 4000 eurónak megfelelo összeget.
A gazdaság átvevoje 40. életévét még be nem töltött, szaktudással rendelkezo egyéni vállalkozó lehet, aki fotevékenységu mezogazdasági vállalkozóként bovíti gazdaságát. O több gazdától is átveheti a gazdaságát, amelyet szintén csak egy támogatási kérelmen kell benyújtani a lakóhely szerint illetékes Mezogazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megyei kirendeltségére.
Az MVH a kérelmeket pontrendszer alapján bírálja el.
A fobb értékelési szempontokban meghatározó az átadó gazdálkodó és átvevo fiatal mezogazdasági termelo életkora, az átadandó gazdaság mérete, az átvevo termelo iskolai végzettsége, valamint termeloi csoport-, szervezeti tagsága. A gazdaságátadási támogatás január 31-ig igényelheto.
 
Forrás: Zalai Hírlap